Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

fx42
09:43
Reposted fromFlau Flau

April 20 2017

fx42
10:45
Reposted from1911 1911 viaUbik Ubik

April 18 2017

fx42
12:36
Reposted fromncms ncms viaUbik Ubik

March 12 2017

fx42
19:54
6932 9d1d 500
Reposted fromgket gket viaFlau Flau

February 15 2017

fx42
12:46

July 02 2015

fx42
13:43
7052 ce45 500
Reposted frombiru biru viasebner sebner
fx42
13:32
DO NOT TRACK

Is both gripping art and a documentary that knows (about) you.

Whether you want to see some jaw-dropping media innovation or send on an in-your-face clear short film about this whole privacy mess, take five minutes of your day to have a look at this project.

And because I feel it's *that* well-made and *that* enjoyable, brief shout-up to my favourite soupers around: @kittykatze @danielbohrer @kissalonecomplex @yesindeed @krybus

Reposted fromohmylife ohmylife viasebner sebner
fx42
13:23
0639 b61b 500
fonts
Reposted fromshallow shallow viasebner sebner

June 03 2015

fx42
09:53

May 23 2015

fx42
17:57

May 16 2015

fx42
09:37
3025 e2b0
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viaedhell edhell

May 15 2015

fx42
11:40
Reposted fromposzum poszum viaDTDSR DTDSR
fx42
11:33
Reposted fromletthisbemy letthisbemy viaDTDSR DTDSR

May 12 2015

fx42
10:22

May 07 2015

14:01
2427 1d5c 500
Reposted fromwankymind wankymind viaAbbaPater AbbaPater
fx42
13:59
7044 879d 500
By Lindsey Kustusch
Reposted fromacherontia acherontia viaedhell edhell
fx42
13:58
9705 1308 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaedhell edhell
fx42
13:57
2417 ca0f 500
Reposted fromboobiescake boobiescake viaedhell edhell

May 03 2015

12:08
0365 6b5f
Reposted frommoubp moubp viaDTDSR DTDSR

April 20 2015

fx42
23:30

Gijs Van Vaerenbergh, belgijski architekt, zbudował kościół, który jest przeźroczysty. Nazwał go „Czytając między wierszami”. Składa się ze 100 warstw stali. Został tak zaprojektowany, że nie zasłania krajobrazu wokół siebie.

To wspaniały projekt, ponieważ w zależności od kąta, pod którym na niego patrzymy, wygląda zupełnie inaczej. Z jednej strony może wyglądać jak kościół, a z drugiej jest prawie niewidoczny.

Spójrz na ten piękny projekt:

To jest wspaniały widok.

1

Gdy patrzysz z boku, zdajesz sobie sprawę, że jest przeźroczysty.

2

Wszystko zależy od perspektywy.

3

Jest niemal hipnotyzujący.

4

Prawie niewidzialny.

5

Choć z góry wydaje się być całkiem normalny.

6

Z bliska wygląda zupełnie inaczej niż z góry.

7

Widok od wewnątrz, patrząc w górę.

8

Patrząc na niego widzisz piękno.

9

Jest niezwykle inspirujący.

10

Czy wrażenie lewitacji górnej części świątyni nie jest cudowne?

11

„Czytając między wierszami”

12

Z góry to wygląda jak zwykły kościół. Ale kiedy spojrzysz na niego pod innym kątem zaniemówisz!
Reposted fromikari ikari viaedhell edhell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl